Refugee Portal: Somali

Soo dhawow!

Welcome to BRYCS Refugee Portal!

Family Life and Parenting

 • Behavioral Health: Strengthening the Parent/Youth Relationship (Somali, English)
 • Hagaha Qoysaska ee DhowriddaUbadka (Families Guide to Child Protection) (Somali, English)
 • Khilaafka facaha u dhexeeya oo ka jirasannadaha kuraynimada ee qoysaskasoogalootiga ah (Intergenerational Conflict in Migrant Families Teenage Years) (Somali, English)
 • Refugee family strengthening resources (Somali, English)
 • Sannadaha Toban iyo jirnimada Ka sameey kuwo waalidka iyo dadka yar yarba u fudud (The Teenage Years: Making them Easier for Parents and Young People) (Somali, English)
 • Tarbiyeynta Wanaagsan: Hagaha Waalidka (Positive Discipline: A Guide for Parents) (Somali, English)
 • For more resources on this topic in Somali, click here.

U.S. School System (K-12)

 • Family Involvement Tools (Somali, English)
 • Refugee Family Engagement Project (Somali, English)
 • Xallinta Khilaafaadka Dugsiyada (Resolving Conflict with Schools) (Somali, English)
 • Ka Qayb Qaado Waxbarashada Ilmahaaga (Participate in Your Child's Education) (Somali, English)
 • Aad Uga Faa'idayso Shirarka Waalidka-Macallinka (Make the Most of Parent-Teacher Conferences) (Somali, English)
 • Xoog Sheegashada Dugsiga (Bullying at School) (Somali, English)
 • Waa Maxay Hawsha ay Qabtaan Maamulka Dugsiga ee Degmada? (How Does a School District Work?) (Somali, English)
 • Gacan-qabsi Waxbarasho ee Waalidka Qaxootiga ah (Educational Handbook for Refugee Parents) (Somali, English)
 • For more resources on this topic in Somali, click here.

Early Childhood

 • Dib u Dhaca Koritaanka (Developmental Delay) (Somali, English)
 • HIIL NAAFO (Inclusion DVD for the Somali Community) (Somali, English)
 • Ilmaheyga Maan Kibrinaayaa? (Am I spoiling my baby?) (Somali, English)
 • Koritaanka Ilmaha (Child Development) (Somali, English)
 • On-the-Go Parenting Tools (Somali, English)
 • Sideen u Caawin Karaa Ilmaheyga yar si uu Unoqdomid wax Aqriya? (How Can I Help My Young Child to Become a Reader?) (Somali, English)
 • Waxbarasho Wadajir Ah (Translated tip sheets): Tallaabooyinka Ku Wajahan U-Madax-bannaanida Aadista Musqusha (Toileting Independence); Nidaamka Waqtiga La Seexanyo (Bedtime Routines); Hannaanka Kala Horreysiinta Waqtiga Cuntada Fudud (Snack Time Routine); Fahmidda Sida iyo Sababta Ilmahaagu Kuula Xiriiraayo (Understanding How and Why Your Child Communicates); Hannaanka Kala Horreysiinta Xirashada XarkahaKabaha (Tying Shoes);  & more. (Somali, English)
 • For more resources on this topic in Somali, click here.

Children's Books (*These books may be available for free from your local library)

Health/Mental Health

 • Ethnologue (Somali, English)
 • Health information translations (Somali, English)
 • Healthy Living Toolkit (Somali, English)
 • Information on health in four different forms (Somali, English)
 • Multilingual Health Information for Refugees and Their Health Providers (Somali, English)
 • Patient/Family Education Materials: Qandho / xumad (Fever); Neefta (Asthma); Cuna xanuun (Sore Throat); Busbus (Chicken Pox) (Somali, English)
 • Translated health topics: Fahamka buufiska (Making Sense of Depression), Isku dhexyaaca Culeyska Naxtinta ama dhaawaca ka dambeeya (Post Traumatic Stress Disorder), Dhibaatooyinka khamriga iyo Maandooriyaasha Way qabsataa qoyskasta nooeuu doono ha ahaadee (Alcohol and Drug Problems Happen in all Kinds of Families), Sida loo maareeyo cadaadis-maskaxeedka (How to Cope with Stress), Qof aad taqaan ma qabaa cudurka dhimirka (Does Someone You Know have a Mental Illness?), Sida Loogo hortago Isdilka (Preventing Suicide), Ka Hortegidda Isdilidda Dhallinyarada (Preventing Youth Suicide) (Somali, English)
 • For more resources on this topic in Somali, click here.